Overview

Përshkrimi
A.M.G shpk – Algida® është një kompani me eksperiencë 15 vjeçare në
inportimin dhe shpërndarjen e produkteve ushqimore të ndryshme të ngrira.
Sot jemi prezente në të gjithë tregun shqiptar me një gamë të gjerë produktesh.
Për shkak të zgjerimit të vazhdueshëm kompania është në kërkim të
stafit të ri energjik dhe me dëshirë për rritje profesionale.

Pozicioni që ofrohet: Agjent Shitjesh per Tiranen

Detyrat

• Promovon produktet e kompanise dhe kryen shitjet direkte per keto produkte.
• Mban kontakte te vazhdueshme me klientet ne lidhje me kerkesat e tyre.
• Rregjistron te dhenat per porosite dhe shitjet.
• Kujdeset per merchandising duke vendosur materiale te ndryshme promocionale si: postera etj.
• Hapja e pikave te reja te shitjes.
• Raportimi i shitjeve ditore tek menaxheri i shitjeve.

Kualifikimet / Kerkesat

• Te kete mbaruar shkollen e Mesme. Mbarimi i Universitetit eshte avantazh.
• Kandidati duhet të ketë aftësi tregëtimi
• Në aspektin personal duhet të jetë i motivuar për arritjen e rezultateve
• Te pakten 1-3 vite eksperience ne kompani te ngjashme (kompani distribucioni per produkte te ndryshme ushqimore)
• Eksperienca ne kategorin HoReCa perben avantazh
• TE POSEDOJE PATENTE TE KLASIT C .

• Personat e interesuar duhet te dergojne CV-n me foto dhe Leter Interesi me email ne adresen: hr@amgfood.com
• Ju lutemi percaktoni pozicionin e punës për të cilin aplikoni.

Vetem aplikantët e përzgjedhur do të kontaktohen brenda 48 orëve nga
marrja e aplikimit.

A.M.G shpk- Algida® promovon shanset e barabarta!