Overview

Kompania Brunes,aktiviteti i sëcilës konsiston në fushen e mobilimit dhe tregtimit te pllakave dhe hidrosanitareve,ne saje te zgjerimit te aktivitetit kerkon Specialiste marketingu.

Kerkohen kandidate me eksperience pune minimumi 3 vjet.

Detyrat e Specialist Marketing përfshijnë:

-Menaxhimin e të gjitha marketingut për kompaninë dhe aktivitetet brenda departamentit të marketingut.
-Zhvillimin e strategjise se marketingut për kompaninë në përputhje me objektivat e kompanisë.
-Koordinimi i fushatave te marketingut me aktivitetet e shitjes.
-Mbikëqyrjen e buxhetit të kompanisë marketingut.
Krijimi dhe publikimi i të gjitha materialeve të marketingut në përputhje me planet e marketingut.
Planifikimi dhe zbatimi i fushatave promovuese.
Përgjegjësia e përgjithshme për menaxhimin e markës dhe identitetit të korporatës
Monitoron dhe raporton mbi efektivitetin e komunikimit të marketingut.
Krijimi i një gamë të gjerë të materialeve të ndryshme të marketingut.
Duke punuar ngushtë me agjencitë e projektimit dhe ndihmon ne lancimin e produkteve te reja.
Ruajtja e komunikimit të brendshëm efektiv për të siguruar që të gjitha funksionet përkatëse të kompanisë të mbahen të informuar për qëllimet e marketingut.
Duke analizuar marrëdhëniet e mundshme partnere strategjike për marketingun e kompanisë.

Kërkesat e rolit:

Diplomë Bachelor në Marketing.
Aftësi të forta analitike dhe projektit të menaxhimit.
Personalitetit të sigurt dhe dinamike.
Opinion të fortë krijues.

Ju lutem dergoni cv ne adresen:hr@brunes.al

Cel. : 0664011003          Cel. : 0664011003