Overview

Fare Impresa me branchin e saj te ri si Business Incubator Start App është duke rekrutuar kandidate (F) potenciale për internship ne SOCIAL MEDIA SPECIALIST

Kriteret për Internshipin ne Social Media :

Te njohe mire gjuhen Italiane.
Perben avantazh eksperienca e meparshme ne menaxhimin e rrjeteve sociale.
Te jete korrekte ne ndjekjen e planit te punes.
Te kete deshire per tu zhvilluar profesionalisht.

Zyra ofron:

• Praktike profesionale ne vendin e punes.
• Çertifikatë e njohur nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.
• Mundesi rritje dhe punesimi pas mbarimit te praktikes.

Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimet e tyre në adresën elektronike: info@impresa.al
Adresa:Rruga” Dritan Hoxha”, Godina e NBG Bank , Nr.8, Kati 2

www.impresa.al

Percaktoni tek subjekti: Internship Social Media Specialist