Overview

MEGATEK, hipermarketi me i madh i tipit “Do It Yourself” ne Shqiperi. i cili ofron shitje me shumice dhe pakice, po kërkon te punesoje:

Inxhinier Elektrik

Qellimi i Pozicionit: Te mirembaje sistemet e instaluara dhe te riparoje difektet e ndryshme brenda afateve kohore.

Kualifikimet dhe Aftësitë e Kërkuara:

Edukimi: Diplome Universitare, Dega Inxhinieri Elektrike,
Eksperiencë pune: Min 7 vite experience pune ne rolin e Inxhinierit Elektik.

Aftësite:

Aftesi shume te mira teknike.
Aftesi te shkelqyera komunikuese.
Aftesi te punoje nen presion dhe te merret me situata sfiduese.

Njohuri shume te mira te gjuhes angleze.
Njohuri shumë të mira të paketës Microsoft Office.

Procedura e Aplikimit:
Per te aplikuar per kete pozicion, ju lutem dorezoni dokumentet e poshte permendura deri me 21 Shtator 2017:

1. CV te detajuar
2. Leter Interesi tek Divizioni i Burimeve Njerezore nepermjet njeres nga menyrat si ne vijim:

1. Me e-mail: burimenjerezore@megateksa.com
2. Duke derguar me poste ne adresen e meposhtme:

MEGATEK S.A
Divizioni i Burimeve Njerezore
Autostrada Tirane-Durres km 7.
Tirana, Albania