Overview

Ne ofrojmë për punonjësit tanë:

  • Kontratë pune te Rregullt
  • Sigurime shoqerore dhe shëndetësore
  • Pagesë konkurruese
  • Kushte te mira pune
  • Rritje e përfitimeve sipas vjetërsisë në punë

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

•Të sigurojë informacion te klientët rreth kompanisë, produkteve dhe shërbimeve, me synim procesin e shitjes;
•Të kryej aktivitetet e shitjes, me qëllim për të përmbushur nevojat e klientëve dhe për të përmbushur objektivat e shitjes të përcaktuara paraprakisht;
•Të marrë të dhëna nga klientët në lidhje me nevojat, performancën e shërbimeve dhe imazhin e kompanisë;
•Të përcjellë kërkesat e klientëve, që nuk mund te zgjidhen menjeherë te strukturat e duhura brenda kompanise;
•Të përgatisë raporte ditore rreth performancës së shitjeve, shoqëruar me komentet e bëra nga klientët;
•Të mbajë kontakt të vazhdueshëm me Klientët aktual dhe të rinj.

KËRKESAT E PROFILIT:

•Te jete ne moshen 30–40 vjec.
•Diplomë të shkollës së lartë, përbën avantazh Menaxhimi ose Ekonomiku/Marketing;
•Të ketë jo më pak se 3 vit eksperiencë të mëparshme pune në te njëjtin profil;
•Të ketë ekperiencë pune në sektorin FMCG ( shpërndarja e mallrave/sherbimeve me qarkullim të shpejtë);
• Aftësi komunikuese dhe negociuese;
• Të jetë i gatshëm të punoj në grup;
•Të jetë i gatshëm të mbuloj zona brenda-jashtë Tiranës;
•Të ketë njohuri të mira të paketës bazë të MS Office (Windows, Excel; Power Point)
•Të zotëroj një gjuhë të huaj (Anglisht);

Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, ju ftojmë të aplikoni në këtë dritare punësimi ose të dërgoni CV+FOTO tuaj,Letër interesimi dhe Referenca tek papasbakerytirana@gmail.com