Overview

Detyrat:
• Mbikëqyr procesin e prodhimit duke siguruar prodhimin në kohë, me cilësi dhe me kosto efektive;

• Planifikon dhe Organizon punën dhe proceset ne fabrikë;

• Vlerëson kostot e prodhimit;

• Vendos dhe ndjek standardet e cilësisë;

• Kontrollon zbatimin e programeve të kontrollit të cilësisë;

• Mbikëqyr,drejton dhe motivon stafin,

• Vlerëson performancën e stafit;

• Përgjegjës për funksionimin dhe mirëmbajtjen e makinerive;

• Siguron ndjekjen e udhëzimeve të shëndetit, mjedisit dhe sigurisë;

• Siguron blerjen e drejtpërdrejte të lëndëve ndihmese dhe materialeve të paketimit.

 

Kualifikimet /Kërkesat:

– Diplomë Universitare (domosdoshmëri);

– Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze;

– Përvojë në planifikimin dhe monitorimin e prodhimit;

– Aftësia për të përcaktuar përparësitë dhe për të planifikuar punën në mënyrë efektive;

– Aftësid rejtuese, komunikuese dhe të menduar analitik.

– Qasje kreative për ide të reja dhe njohuri të shkëlqyeshme teknike

– Aftësi të shkëlqyera në prezantimin e informacioneve teknike

– Aftësi të shkëlqyera konceptuale dhe kontroll inxhinierik

– Aftësi të shkëlqyera në komunikim dhe prezantim si dhe aftësi të mira për punë në grup

– Njohuri të mira të paketës MS Office;

Si te aplikoni:

Personate interesuar duhet te dergojne

– CV

– Referenca nga punedhenes te meparshem

E-mail: esmeralda@rametal.al

 

tel: 0672068509

About Rametal shpk

RAMETAL sh.p.k me seli ne Vrrine,Xhafzotaj, Autostrada DR-TR, km.5, dhe me aktivet kryesor përpunimin e skrapit te aluminit dhe transformimin e tij ne Lingote Alumini kerkon te punesoje : INXHINIER PRODHIMI