Overview

DREJTOR I PROGRAMIT TE TURIZMIT

Eshtë përgjegjës për planet operacionale, marketuese, burimet njerëzore dhe planifikimet e tjera të biznesit.. Ai gjithashtu ka përgjegjësi për mbledhjet e rregullta te departamenteve, marrëdhënieve me furntoret dhe mirëmbajtjen e përgjithshme të te prones. Detajon buxhetin për secilin linje, miraton shpenzimet , nderton dhe vendos standardet e shërbimit.

 

PERGJEGJESITE

 •  Planifikon dhe drejton operacionet dhe bordet drejtuese te secilit linje per zhvillimin e programit
 •  Propozon dhe implementon strategji efikase per rritjen e numrit te klienteles dhe arritjen e objektivave te percaktuara (si nepermjet kontratave me agjensite ashtu dhe me rezervimet online)
 •  Themelon standardet financiare dhe ato te shërbimeve të programit
 •  Përgatitë buxhetin
 •  Monitoron shpenzimet dhe prokurimet sipas planeve dhe kerkesave
 •  Supervizon punen e stafit mbeshtetur mbi standartet e percaktuara
 •  Organizon raportet e aktivitetit per te secilit sektor (ditor-javor-mujor)

NJOHURITE SHKATHTESITE DHE AFTESITE

Te detyrueshme :

 • Diplomë universitare në menaxhimin e biznesit ose fusha të ngjashme qe kane lidhje me turizmin
 •  Eksperience ne fushen e turizmit apo dhe te menaxhimit ne teresi
 •  Aftesi drejtuese dhe aftesi te mira komunikative
 • Te preferuar personat qe kane experience ne :
 •  Planifikim financiar dhe përvoja ne hartimin e buxheteve
 •  Referenca pozitive ne eksperiencat e mepareshme menaxheriale

Te interesuarit mund te dergojne cv ne adresen hr@agikons.com.

Adresa: Bllokur Rezidencial “Kodra e Diellit”, A0/1. Tirane, Albania.